menu close
Giới thiệu Dịch vụ Giải pháp Sản phẩm
Liên hệ
461 Lượt xem - 22/06/2023
Giải pháp ngân hàng thông minh
Ngân hàng thông minh là một hình thức ngân hàng hiện đại sử dụng công nghệ để giúp khách hàng quản lý tiền của họ dễ dàng hơn. cho phép người dùng truy cập tài khoản của họ từ mọi nơi bằng đi Giải pháp ngân hàng thông minh
Giải pháp thông minh cho an ninh ngân hàng

   
Đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên ngân hàng.
    An toàn giao dịch và sự hài lòng của khách hàng được tăng lên.
    Đóng góp tích cực cho công tác báo cáo điều tra.
    Quản lý tất cả các chi nhánh hiệu quả và dễ dàng.


I. Thách thức chính

II. Lợi ích & Giải pháp


1. Màn hình khu vực ATM 2. Giao dịch POS

3. Màn hình cabin ATM

4. Lối vào và tiền sảnh
5. Kế toán và Thu ngân


    Chế độ 1

    Chế độ 2

6. Trung tâm an ninhGiải pháp Doanh nghiệp và Chỉnh phủ Âm thanh & Trình chiếu Giám sát & Điều khiển Số hóa & Chuyển đổi số
Default information