menu close
Giới thiệu Dịch vụ Giải pháp Sản phẩm
Liên hệ
430 Lượt xem - 22/06/2023
Giải pháp thành phố thông minh
Được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin giúp kết nối và tạo lên một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo Giải pháp thành phố thông minh
I. Công nghệ bảo mật dữ liệu

II. Sense Layer
Nắm bắt thông tin bằng cảm biến


1. Sense - Camera2. Sense - Thiết bị di động có mô-đun GPS


3. Sense - Access Control


4. Sense - RFID

5. Internet of Things connecttivity | Khả năng tương tácIII. Data layerIV. Intelligence layer
V. Application layer

1. Ứng dụng - Truy tìm tội phạm


2. Ứng dụng - Theo dõi nhân sự

3. Ứng dụng - Bản đồ GIS giám sát thời gian thực4. Ứng dụng - Phát hiện vi phạm giao thông5.Ứng dụng - Điều khiển phương tiện6. Ứng dụng - Cơ sở dữ liệu thông tin hành khách

Giải pháp Doanh nghiệp và Chỉnh phủ Âm thanh & Trình chiếu Giám sát & Điều khiển Số hóa & Chuyển đổi số
Default information