menu close
Giới thiệu Dịch vụ Giải pháp Sản phẩm
Liên hệ
486 Lượt xem - 22/06/2023
Giải pháp tòa nhà thông minh
Tòa nhà thông minh là một tài sản sử dụng các quy trình tự động để kiểm soát các hoạt động như sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, chiếu sáng, an ninh, an toàn và các hệ thống môi trường khá Giải pháp tòa nhà thông minh
Thiết kế giải pháp


1. Hệ thống giám sát video

Quản lý mạnh mẽ, nhiều ứng dụng hơn, kịch bản ứng dụng toàn diện.
Giám sát thông minh, tìm kiếm thông minh, nâng cao hiệu quả.

   a. Tất cả các cảnh - Giám sát trong nhà   b. Lối vào | HD WDR

2. Hệ thống kiểm soát truy cập

    Nền tảng tích hợp cao, hệ thống phụ hoàn chỉnh, liên kết nhanh.
    Tích hợp sâu với doanh nghiệp cụ thể.    a. Quản lý truy cập / tuần tra
    b. Cửa quay thông minh    c. Quản lý chấm công    d. Liên kết với video giám sát    e. Liên kết với video báo cháy3. Hệ thống báo động xâm nhập


    Bảo vệ hiệu quả các tình huống khác nhau
    Tích hợp với ứng dụng di động cho một nền tảng quản lý trực quan
4. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh

    Công nghệ LPR, hướng dẫn đỗ xe, tim kiếm xe đạt hiệu quả cao.
    Tích hợp sâu với quản lý tòa nhà thông minh.


    a. Hệ thống kiểm soát ra vào    b. Hệ thống hướng dẫn bãi đậu xe

    c. Hệ thống tìm kiếm xe đã đỗ
5. Hệ thống liên lạc video

    Tích hợp liền mạch camera giám sát và hệ thống báo động.
    Tích hợp liền mạch với quản lý tòa nhà thông minh.


Giải pháp Doanh nghiệp và Chỉnh phủ Âm thanh & Trình chiếu Giám sát & Điều khiển Số hóa & Chuyển đổi số
Default information